บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้วศิรวิทย์ สอนไววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
182คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารวีวรรณ หล่อตระกูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
183คุณภาพการให้บริการร้านค้าส่ง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์รุ่งนภา นิวาศานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
184ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวสารเพื่อสุขภาพของประชากรจังหวัดนครราชสีมากฤษณาพร เข็มชูวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25666
185ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษ : ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชปัณฑา ทองสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
186ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ สังกัด กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 1อมรรัตน์ มุ่งมีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25666
187ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ปกครอง กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลชลี สุขเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
188ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนและความตั้งใจในการศึกษาต่อ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชชฎาภรณ์ ศรีสงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
189ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องมือการเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์ไกรวิทย์ อุดมวิศวกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
190ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุงศุภณัฐ ใจซื่อดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
191ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1พัชราภรณ์ สมโลกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
192ศึกษาคุณลักษณะของผู้นำในตำแหน่งผู้จัดการ : กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สายภูมิภาคทัศนีย์ แท่นสกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
193กรณีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชศรีประดับ ศรีนำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
194ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4พิมพ์ใจ เชาว์นุกูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
195ความพึงพอใจการทำงานรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชจิรวรรณ ผิวจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
196ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วยเพ็ญพักตร์ อินทร์ทองช่วยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
197แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่บ้าน (Work from home) ในสภาวะวิกฤตการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐ คงเจาะวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
198ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019รัตติกาล แนบเนียนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
199การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิธีศพที่ได่้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพรมณี อนุสนธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636
200การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยณรงค์ สุริวงษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย25636