บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
15 16 17 18 19 20 21
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8อนิสา วารีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25639
122ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาธัญนาถ ชัยประทุมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25664
123ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : ข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดรัชฎาภรณ์ พูนสวัสดิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
124ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีนของผู้บริโภคเขต อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมาณฐมน นามศรีชาติวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25663
125การตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในอำเภอร่อนภิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชกูลชัย เกิดมีทรัพย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
126ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้คุม เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีนนทวัฒน์ ศรีจินดาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25662
127การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ ต่อแอพพลิเคชั่นโมบายแบงค์กิ้งธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปาณิสรา งามคมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
128ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซาท์เทิรน์ เคมิคอลส์ จำกัดชาตวัฒน์ เจริญอภิบาลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
129ศึกษาการวางแผนและจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา : ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชเกษมพันธ์ุ จิตรเย็นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
130การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะตกค้าง ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีศรีอนงค์ สมใจหมายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25663
131ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในเขตนครศรีธรรมราช 1สิราวรรณ เศรษฐ์ทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
132ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราชกิตติยา วรรณวิจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25667
133ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุงศุภณัฐ ใจซื่อดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
134การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชปภาวรินทร์ ชูแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664
135ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1พัชราภรณ์ สมโลกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
136ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของสหกรณ์การเกษตร ท่าศาลา จำกัดวิมลวรรณ ดวงจันทร์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
137ศึกษาคุณลักษณะของผู้นำในตำแหน่งผู้จัดการ : กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สายภูมิภาคทัศนีย์ แท่นสกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
138ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านกาแฟของประชากรในอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุสรา ดำละเอียดวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
139กรณีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชศรีประดับ ศรีนำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
140บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการทำงานของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาศิรดา ธนแก่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25664