บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

กรณีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องกรณีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งศรีประดับ ศรีนำ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit7