บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ที่เข้ารับบริการในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ที่เข้ารับบริการในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ชื่อผู้แต่งนัยน์รัตน์ ขวัญซ้าย
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8