บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ในพื้นที่จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ชื่อผู้แต่งธมลวรรณ โอสถาน
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit8