บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจ ร้านอาหารโรตีดีฟอเรสต์ทั้ง 6 สาขา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศสำหรับธุรกิจ ร้านอาหารโรตีดีฟอเรสต์ทั้ง 6 สาขา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อผู้แต่งฟาฏอนะฮ แวบูละ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit7