บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธอส GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์เขตหาดใหญ่

ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านแอปพลิเคชันธอส GHB ALL GEN ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์เขตหาดใหญ่
ชื่อผู้แต่งศุภป์วิชญ์ วัฒนาสกุลเจริญ
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit6