บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อ SPayLater ของแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตรัง

ชื่อเรื่องทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่อ SPayLater ของแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตรัง
ชื่อผู้แต่งปรินทร์นิชา นิปกะกุล
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit10