บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาจิรพรรณ ขันธปรีชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
42คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน ในจังหวัดนครราชสีมานิรัชชา หนูจันทึกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25638
43คุณภาพการให้บริการร้านค้าส่ง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์รุ่งนภา นิวาศานนท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25636
44คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครราชสีมากันตนากร ทิพย์โสภณวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
45การรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถแทรกเตอร์แชมป์ของผู้บริโภค Generation Yสุวิมล เมณฑ์กูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256311
46ความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย จังหวัดนครราชสีมาสิริปารนีย์ วิริยะกุลนันท์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25637
47องค์กรแห่งความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิร.ต.ท.หญิง สุพิชชา กุนอกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
48องค์กรแห่งความสุขในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาสัตยาภรณ์ สัตยวงศ์ทิพย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา256315
49แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)วิไลวรรณ ภาณะรมย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา25639
50การพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน้ำชาและอาหารเช้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนันทนัช จีนชาวนาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256310
51การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ตกัลยาณ์ โพธิ์กิ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256314
52ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกวดวิชา เดอะ เบรน (สาขาพัทลุง)ภัทรชนน เรืองประดิษฐ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256310
53ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : อู่แต้วการช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราชกัญญารัตน์ เทียบศรไชยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256314
54ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความตั้งใจใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษ : ร้านอาหารทะเลอีสานป้าวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชปัณฑา ทองสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
55ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของพนักงาน กรณีศึกษา : ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพรใจ บัวหลวงวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
56ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของผู้ปกครอง กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลชลี สุขเรืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
57ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชรมิดา ทรัพย์อุปการวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25634
58ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนและความตั้งใจในการศึกษาต่อ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชชฎาภรณ์ ศรีสงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
59ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องมือการเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์ไกรวิทย์ อุดมวิศวกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
60ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8อนิสา วารีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25639