บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูน

ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูน
ชื่อผู้แต่งสุรางคณา ท้าวใจแป้ง
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit7