บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเสริมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และ Shopee

ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเสริมผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และ Shopee
ชื่อผู้แต่งธัญธร แซ่ซิม
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit27