บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหาร สำนักงานอัยการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ชื่อเรื่องศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหาร สำนักงานอัยการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งเบญจมาส เพชรปรางค์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา2566
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit18