บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายเหรียญดิจิทัล ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ของสมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายเหรียญดิจิทัล ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ของสมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊ค (Bitkub Academy Group) แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งอัญญ์ชญา ภูวธนพิพัฒน์
สาขาวิชาวิชาเอกการบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยบริการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา2563
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit6