บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : ข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุดรัชฎาภรณ์ พูนสวัสดิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
62การตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในอำเภอร่อนภิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชกูลชัย เกิดมีทรัพย์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
63การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจ ต่อแอพพลิเคชั่นโมบายแบงค์กิ้งธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปาณิสรา งามคมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
64ศึกษาการวางแผนและจัดการทางการเงินของข้าราชการ กรณีศึกษา : ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชเกษมพันธ์ุ จิตรเย็นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
65ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในเขตนครศรีธรรมราช 1สิราวรรณ เศรษฐ์ทองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
66ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุงศุภณัฐ ใจซื่อดีวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
67ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1พัชราภรณ์ สมโลกวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
68ศึกษาคุณลักษณะของผู้นำในตำแหน่งผู้จัดการ : กรณีศึกษาบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สายภูมิภาคทัศนีย์ แท่นสกุลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
69กรณีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชศรีประดับ ศรีนำวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
70ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีะรรมราช เขต 4วรรณิกา รอดสมวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
71ศึกษารุปแบบแรงจูงใจในการทำงานของช่างฝ่ายเทคนิคบริษัทอิทธิกร 2017 จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราชกุลพัชร อาจสัญจรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
72ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สาขานครศรีธรรมราช)ผกามาศ สินน้อยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25635
73ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชอรษา อาทรกิจวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
74ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4พิมพ์ใจ เชาว์นุกูลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
75ความพึงพอใจการทำงานรูปแบบ Work from Home ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชจิรวรรณ ผิวจิตรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
76ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6 P's) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือผ่านช่องทางการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านหนังสืออินทร์ทองช่วยเพ็ญพักตร์ อินทร์ทองช่วยวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25636
77แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาภัทรายุทธ์ บุญอมรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637
78ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอภิวัฒน์ พัฒเชียรวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
79กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจสั่งอาหารจากร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชณิชารีย์ สุดสายวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25638
80ภาวะความเคลียดและพฤติกรรมการจัดการความเคลียดของข้าราชการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)กุลชิรา สิงห์รัตน์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25637