บทความวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

Google Keyword Search
Calendar
« July, 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
8 9 10 11 12 13 14
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานธนานุบาลของรัฐบาล ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชธนกฤต เจริญฤทธิ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
182การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษใน อ.ร่อนพบิูลย์ จังหวัดนครศรีธรรราชนภรัตน์ เจนวิชชุเมธวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669
183ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชชฎารัตน์ ศรีนุ่นวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256611
184การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชรำไพภรณ์ คลอดศรีเพ็งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25668
185การตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้นค้าโชห่วยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเบญญาภา จินดารักษ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช25669
186การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การในอำเภอปากพนังชนิกานต์ เพียรพันธ์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
187ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชาบรรจุขวดพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชปิยะธิดา ทองบุญยังวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256611
188ความพึงพอใจของลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรของ บริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชมณธกาณต์ เอี่ยมชำนาญวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
189ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ของผู้บริโภค ในพื้นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชนภารัตน์ แซ่จู่วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
190ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วง HIGH SEASONโชคชัย รักรุ่งวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256610
191ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง ตำบลกาโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชนิลุบล เสือแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
192พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้านกาแฟที่มีพื้นที่โคเวิร์กกิ้งสเปซ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชพิมพ์ชนก แมนเมืองวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
193ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ็ญศรี เดชแก้ววิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256615
194พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ในจังหวัดนครศรีธรรมราชศิรินันท์ พรหมปานวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256616
195การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจิราพร ทองประภาวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256613
196ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในกรุงเทพมหานครสุวดี ศุภรัตนวิไลวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช256626
197ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในงานประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเบญจรัตน์ ไชยะเลิศวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
198ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายพิมพ์พิกา ทัศนาวงค์วิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25667
199ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโรสิทตา สันตุ้ยลือวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย25669
200ศึกษารูปแบบธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านเสริมสวย กรณีศึกษาร้านบ้านผมสวย จังหวัดเชียงรายวิิไล จันทาพูนวิชาเอกการบริหารธุรกิจสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย256610